ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب

    سلام

    به واژگان خوش آمدید

    تمامی پیام های شما کمتر از 1 روز کاری پاسخ داده می شود.